arrow_back arrow_forward

Diaconaal Platform Ede


Het Diaconaal Platform verbindt kerken, geloofsgemeenschappen en diaconale projecten in de gemeente Ede, inclusief de buitendorpen Bennekom, Ederveen, Lunteren, Harskamp, Otterlo en Wekerom. Door het uitwisselen van ideeën en ontplooien van nieuwe initiatieven versterken we de zorg voor kwetsbare mensen in de samenleving. Hiermee brengen we de Bijbelse opdracht van naastenliefde in praktijk voor mensen die niet altijd worden gehoord of gezien.

Daarnaast is het Diaconaal Platform gesprekspartner van maatschappelijke organisaties en de burgerlijke gemeente van Ede, en kan het in die rol slagvaardig inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij.

Projecten

SchuldHulpMaatje

Geschoolde vrijwilligers ondersteunen mensen met geldzorgen. Zij helpen met het op orde brengen van de financiën en leren hen hoe ze het weer zelf kunnen regelen.

HipHelpt Ede

Gemeenteleden zetten zich in voor buurtgenoten die niet kunnen terugvallen op een netwerk en onvoldoende financiële middelen hebben om hulp te betalen.

HipHelpt Inloopspreekuur

Wie moeite heeft met het invullen van formulieren of het indienen van digitale aanvragen kan hiervoor worden geholpen door deskundige vrijwilligers.

Noodfonds Ede

In situaties waarin er acuut een financieel probleem ontstaat en er op korte termijn geen andere oplossing is, wordt eenmalig financiële hulp geboden.

"Wat kan ik doen?"


Wil jij iets betekenen voor je medemens en zou je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger bij een van de projecten? Meld je aan of neem contact op met een van de coördinatoren en bespreek wat je zou kunnen doen. Ook financiële hulp is altijd welkom!

Aangesloten kerken

 Slider kerklogo 0
 Slider kerklogo 0
 Slider kerklogo 0
 Slider kerklogo 0
 Slider kerklogo 0
arrow_back arrow_forward