SchuldHulpMaatje


Steeds meer huishoudens in ons land hebben te maken met problematische schulden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en/of betalingsachterstanden hebben en niet in staat zijn dit zelf op te lossen.

Gevolgen van geldproblemen
Geldproblemen hebben een enorme impact op mensen en veroorzaken stress. Wie onder hoge druk staat blokkeert, en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Dit kan leiden tot depressie, angst, relatieproblemen, ziekteverzuim en sociaal isolement. Om daar weer uit te komen is hulp nodig. SchuldHulpMaatje wil mensen met financiële zorgen zo vroeg mogelijk bereiken.

Landelijk netwerk
Schuldhulpmaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. Ook in Ede helpen professioneel opgeleide maatjes mensen die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging en gaan samen met de hulpvrager op zoek naar oplossingen.

Hulp Schuldhulpmaatje
Na een aanmelding bij SchuldHulpMaatje Ede volgt een intakegesprek met de coördinator. Deze zoekt een geschikte vrijwilliger bij de hulpvrager. Vervolgens gaat de vrijwilliger bij de betrokkene langs, helpt orde op zaken te stellen, en leert hoe iemand in de toekomst zijn of haar financiële huishouding gezond kan houden. De persoonlijke aandacht en een luisterend oor zijn daarnaast minstens zo belangrijk en helpen mensen om hun problemen aan te pakken.

Voorkomen
Behalve het oplossen van een schuldenproblematiek is ook het voorkómen daarvan een doel van Schuldhulpmaatje. Zo kan iemand al aankloppen voor hulp voordat het echt uit de hand loopt met zijn of haar financiën. Graag zelfs, want voorkomen is beter dan genezen.

Scholing
Vrijwilligers van Schuldhulpmaatje Ede worden tijdens een driedaagse cursus opgeleid tot gecertificeerde maatjes. Ook volgen ze jaarlijks bijscholing door middel van e-learning. Samen vormen ze een team en hebben regelmatig intervisie onder leiding van een van de coördinatoren. In Ede zijn twee coördinatoren en ongeveer 45 maatjes actief.

Coördinatoren:
Ellen Marijs & Hanneke Bergsma
E: info@schuldhulpmaatje-ede.nl
T: 06 37 19 40 21

Meer informatie kun je vinden op www.schuldhulpmaatje.nl/ede