Hip Helpt Ede


We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, bij een klusje in huis of met boodschappen doen. Maar ook sociale hulp, want ieder mens heeft behoefte aan een praatje op z'n tijd.

Red je het wel?
De maatschappij is erop gericht dat je het allemaal zelf redt. Maar soms krijgen mensen dat niet voor elkaar. Niet iedereen heeft een netwerk van familie of vrienden en niet iedereen kan betaalde hulp inschakelen.

Laagdrempelige burenhulp
HipHelpt Ede brengt mensen die hulp nodig hebben in contact met buurtbewoners, die hebben aangegeven met alle plezier een handje te willen helpen. Zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft er alleen voor te staan.

Hulpvragen
De hulpvragen die bij HipHelpt Ede binnenkomen zijn heel divers. Het kan gaan om een boodschap, om een praatje, samen een kopje koffie drinken of een wandelingetje, de vuilnis buiten zetten, een lamp ophangen, de hond uitlaten, vervoer met de auto naar het ziekenhuis, of…. iedereen heeft zo zijn of haar eigen hulpvraag.

Netwerk en financiën
HipHelpt Ede biedt hulp als er geen netwerk is dat kan helpen en er ook niet voldoende geld is om hulp in te kopen. Het gaat hierbij om hulp die door één vrijwilliger en in enkele uren gedaan kan worden. Hij of zij komt kosteloos helpen maar de kosten van eventueel benodigde materialen worden niet vergoed.

Omzien naar elkaar
Als vraag en aanbod bij elkaar komen ontstaan er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving. Zo werken we mee aan een plaats waar mensen naar elkaar omzien.
Meer informatie kun je lezen op
www.hiphelpt.nl/ede.

Coördinatoren:
Annette Mombarg & Willemien Hendriks
E: ede@hiphelpt.nl
T: 06 11 76 39 60
T: 06 15 46 60 68