Noodfonds Ede


Soms raak je door omstandigheden financieel tussen wal en schip. En niet altijd door eigen schuld. Indien er een acuut probleem of knelpunt ontstaat, kan Noodfonds Ede helpen. Noodfonds Ede is voor eenmalige, kleinschalige, financiële noodvragen, waar geen andere opties voor zijn. Het gaat om een bescheiden bijdrage aan primaire levensbehoeften die echt nodig zijn. De bijdrage is een steun in de rug, op weg naar stabilisatie of verbetering van de situatie. Incidentele financiële ondersteuning kan soms net genoeg zijn om erger te voorkomen.

Geen andere opties
Het fonds is een noodfonds. Daarom moet eerst nagevraagd worden of er geen voorliggende voorzieningen zijn. Dat betekent geen eigen mogelijkheden, geen wettelijke regelingen (d.w.z. er zijn geen regelingen of er kan geen gebruik van worden gemaakt, of de procedure duurt te lang), geen kerkelijke hulp ed. Alleen dan kan een aanvraag worden ingediend.

Een paar voorbeelden:
Mevr. Otter is dakloos en heeft dringend behoefte aan medicatie om het weekend door te komen. Vanuit het Noodfonds hebben we de factuur voor haar betaald.

Als gevolg van de toeslagenaffaire zijn er forse schulden bij de fam. Huijzer. Geld voor meubels is er niet. Vanuit het Noodfonds hebben we een stevig bed geregeld voor hun 7-jarige dochter Shifra. Voor het eerst in 3 jaar slaapt zij niet meer op de grond maar in een gewoon bed!

De 13-jarige Hassan liep dagelijks 55 minuten naar school omdat zijn fiets was gestolen. Het Noodfonds heeft een goede fiets geregeld waardoor Hassan nu samen met zijn vrienden naar school kan fietsen.


Met hulpverlener
Het Noodfonds Ede wil de verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener kent de situatie en weet welk vervolgtraject er na het verlenen van de steun wordt uitgezet.

Is er geen hulpverlener betrokken, dan kunnen de vrijwilligers van het Inloopspreekuur zo nodig helpen met het indienen van een aanvraag.
Het inloopspreekuur is elke dinsdag en donderdag van 9.30 uur - 12.00 uur op Posthoornstraat 8 en elke woensdag van 10.00 uur - 12.00 uur op Van der Hagenstraat 5.

Uiteraard kan ook telefonisch contact worden opgenomen met de coördinator van Noodfonds Ede. Zij denkt graag mee.

Financiering
De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Maar ook bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, kunnen het fonds steunen.

Een gift kun je overmaken op rekeningnummer NL 07 RABO 0373 9903 16 t.n.v. Noodfonds Ede

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier voor het noodfonds kun je hier downloaden.

Coördinator: Cora van Hoef
E: noodfonds@diaconaalplatformede.nl 
T: 06 - 21 14 38 60