Samenwerkende organisaties


Het Diaconaal Platform werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties en hulpverleners in het sociale domein. Ook is er regelmatig overleg met de burgerlijke overheid van de gemeente Ede. Daarnaast is er contact of wordt samengewerkt met een aantal vrijwilligersorganisaties.