DPE in uitvoering


Om continuïteit te waarborgen voor de projecten van het Diaconaal Platform is in 2013 de Stichting DPE in uitvoering opgericht. De stichting zorgt voor uitbouw van bestaande projecten en stimuleert nieuwe initiatieven, houdt participerende kerken betrokken en zoekt draagvlak bij instanties en de lokale overheid.

Het bestuur van de Stichting DPE in uitvoering bestaat uit de volgende personen:

Kees Lommers

Voorzitter en betrokken bij lokale externe contacten met overheid en dergelijke.

Marieke Westerterp

Secretaris en in het bestuur verantwoordelijk voor het HipHelpt inloopspreekuur.

Jan Klop

Penningmeester en in bestuur verantwoordelijk voor Noodfonds Ede.

Reinier Cramer

In het bestuur verantwoordelijk voor SchuldHulpMaatje Ede en MoneyMaatje.

Job van Roekel

In het bestuur verantwoordelijk voor HipHelpt Ede.

Neem contact op met de secretaris van het bestuur via onderstaand formulier:

Contact