Wat kan ik doen?


Wil jij iets betekenen voor je medemens en zou je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger bij een van de projecten? Meld je aan of neem contact op met een van de coördinatoren en bespreek wat je zou kunnen doen. Ook financiële hulp is altijd welkom!

Aan de slag als SchuldHulpMaatje


Als SchuldHulpMaatje help je mensen om financieel orde op zaken te stellen. En zeker zo belangrijk:je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint met het zonder oordeel luisteren naar iemands verhaal.
Lees hier
hoe je SchuldHulpmaatje kunt worden en ontdek of het bij jou past.

Vrijwilliger bij het Inloopspreekuur


Bij het Inloopspreekuur lopen mensen binnen met uiteenlopende vragen op administratief en financieel gebied. Als vrijwilliger help je hen bij het invullen van formulieren of zoekt samen met hen uit op welke regelingen zij recht hebben en hoe ze die kunnen aanvragen.

Als jij deskundig bent op dit gebied en beschikbaar op een van de inloopochtenden, meld je dan aan als vrijwilliger via hipinloop@gmail.com.

Hulpbieder bij HipHelpt Ede


Als hulpbieder bij HipHelpt ben je beschikbaar voor buurtgenoten die niet op anderen kunnen terugvallen voor praktische of sociale hulp.

Ben jij lid van een van de bij het Diaconaal Platform aangesloten kerken, dan kun je je als hulpbieder inschrijven via hiphelpt.nl/ede. Je kunt daarbij aangeven welke hulp jij zou kunnen bieden.

Doneren


Financiële steun is welkom op rekening
NL 85 RABO 0132 5415 56 t.n.v. Stichting DPE in uitvoering.