HipHelpt Inloopspreekuur


Het lezen van brieven van officiële instanties en het (digitaal) invullen van formulieren is voor veel mensen lastig. Nederland kent veel wetten, regels en voorzieningen maar niet iedereen weet waar hij of zij recht op heeft. Om daar achter te komen en om gebruik te kunnen maken van regelingen moeten eerst formulieren worden ingevuld.

Deskundige vrijwilligers
Als er niemand in de omgeving is die hierbij kan helpen, kun je terecht op het HipHelpt Inloopspreekuur. De deskundige vrijwilligers van het Inloopspreekuur zijn beschikbaar voor:
- Het invullen van (digitale) formulieren
- Het begrijpelijk uitleggen van brieven
- Hulp bij het aanvragen/wijzigen van bijvoorbeeld uitkeringen, bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belasting
- Ondersteuning bij telefoongesprekken met diverse (gemeentelijke) instanties

Formulieren invullen
Gevraagd wordt om alle papieren/brieven die nodig zijn voor het volledig invullen van de formulieren mee te nemen. Wanneer nog niet alle gegevens voor een aanvraag aanwezig zijn, kan de vrijwilliger helpen met het verzamelen hiervan. Ook is er een computer aanwezig om samen formulieren digitaal in te vullen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.


Inlooptijden
Bij het HipHelpt Inloopspreekuur in Ede kun je zonder afspraak terecht.

Op dinsdag en donderdag van van 9.30 uur – 12.00 uur op Posthoornstraat 8
Op woensdag van 10.00 uur – 12.00 uur op Van der Hagenstraat 5

Coördinator: Eijo Balk
E: hipinloop@gmail.com