Afscheid bestuursleden DPE

In de bestuursvergadering van 1 februari 2024 namen we afscheid van twee leden van het bestuur van de stichting DPE-in uitvoering.

schedule 28 feb 2024
bookmark_border Laatste nieuws
create

Jan Hordijk was 4 jaar bestuurslid van de stichting. Daarbij heeft hij zich extra gefocust op het project Schuldhulpmaatje. Zijn grote betrokkenheid bij dit project heeft het team gesterkt en de band tussen de teamleden en het bestuur versterkt. Jan vertegenwoordigde de Edese afdeling ook in de landelijke vergaderingen. Door privéomstandigheden heeft Jan besloten niet langer bestuurslid te willen zijn. Met groot begrip voor zijn keuze bedankte de voorzitter Jan voor zijn inzet bij het Platform en bij SchuldHulpMaatje.

Ook Ellie Huisman stopte als bestuurslid. Naast secretaris van ons bestuur, was zij secretaris van nog een aantal (!)  besturen. Dat bleken te veel taken om alles goed te kunnen blijven doen, en leidde ertoe dat zij aangaf bij het bestuur van DPE te willen stoppen. Gelukkig zijn we haar niet helemaal kwijt. Ellie was en blijft vrijwilliger bij het inloopspreekuur. Geregeld is ze daar aanwezig om mensen te helpen bij het regelen van online aanvragen of om brieven uit te leggen en dergelijke. Het bestuur gaat een prettig bestuurslid, die trouw voor de notulen zorgde, missen. Tegelijk wordt Ellie bedankt voor haar inzet in het bestuur. 

Inmiddels lopen er gesprekken met nieuwe kandidaat bestuursleden. Binnenkort hopen het bestuur weer voltallig te zijn.