Samen erop vooruit

Zo'n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen. Veel mensen in armoede maken nog onvoldoende gebruik van de beschikbare middelen en hulp. Met Samen Erop Vooruit werken allerlei vrijwilligersorganisaties, samen om deze groep te bereiken. Samen Erop Vooruit wijst mensen de weg naar de juiste hulp. Financiële hulp en andere hulp.

schedule 20 dec2023
bookmark_border Eenmalige projecten
create

Het project Samen Erop Vooruit is een initiatief om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen en te adviseren over de mogelijkheden om hun situatie te verbeteren.

Het voornaamste doel is mensen meer inzicht geven in de financiële voorzieningen waar ze recht op hebben, zoals toeslagen, subsidies, kwijtscheldingen en regelingen. Ook wil het project mensen helpen om contact te leggen met de juiste instanties en hulpverleners in hun buurt, zoals gemeenten, maatschappelijk werk, budgetcoaches en vrijwilligers. Persoonlijke begeleiding bieden en ondersteuning aan mensen die in de schulden zitten of dreigen te komen is daarbij van groot belang, bijvoorbeeld door het inzetten van een SchuldHulpMaatje en door te verwijzen naar inlooppunten, waar financiële vrijwilligers mensen met raad en daad bij kunnen staan.

Het project wordt uitgevoerd door verschillende lokale organisaties, die zich inzetten voor mensen die met armoede en schuldhulpverlening te maken hebben.
In Ede is coördinator SchuldHulpMaatje Ellen Marijs actief in het bezoeken van instanties om dit initiatief onder de aandacht te brengen en mensen door te verwijzen naar het HipHelpt Inloopspreekuur. Daar zijn vrijwilligers bereid te helpen en door te verwijzen.

Meer informatie is te vinden op de website https://sameneropvooruit.nl/